Navštívte náš počas Svetového dňa bicyklov

03.06.2019

3. júna majú všetci bicyklujúci svoj deň. Vlani totiž Organizácia Spojených národov (OSN) stanovila tento deň ako Svetový deň bicyklov!

"Bicykel je jednoduchý a dostupný dopravný prostriedok," odôvodnila OSN rozhodnutie, prečo sláviť Svetový deň bicykla. Používa sa už dve storočia ako spoľahlivý, ekologicky čistý dopravný prostriedok.

OSN ďalej konštatovala, že bicykel predstavuje udržateľný a k životnému prostrediu šetrný dopravný prostriedok, navyše, podporujúci zdravie. Zdôraznila, že nie je to len dopravný prostriedok, ale aj prostriedok, ktorý umožňuje prístup k vzdelávaniu, starostlivosti o zdravie a športovaniu. Cyklistovi dáva tento prostriedok okamžité uvedomenie si prostredia, v ktorom sa pohybuje.

"Tento deň má každého z nás pozvať k tomu, aby sme uprednostňovali a podporovali používanie bicykla. A to s cieľom pomáhať trvalo udržateľnému rozvoju a obohateniu výchovy, najmä telesnej, ďalej predchádzať chorobám, podporovať toleranciu a vzájomné porozumenie, ako aj uľahčiť spoločenskú inklúziu a kultúru mieru," uviedla OSN na svojej internetovej stránke.

Zdroj: www.skolske.sk