VŠETKO O NÁKUPE


OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno MILAN JURČO
Sídlo Hradná ul. 343, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 30131120

DIČ: 1020207320

IČ DPH: SK1020207320

Informačný systém osobných údajov: 201412516


OBCHODNÉ PODMIENKY

Vybrané časti Všeobecných obchodných podmienok

 • K našim zákazníkom pristupujeme diskrétne a seriózne.
 • Uvádzame pravdivé informácie bez zavádzania. Týka sa to aj reklamy, cien a zliav. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portále vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj "dostupnosť" zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho.
 • Zákazníkovi garantujeme ochranu jeho kontaktných údajov v zmysle platných zákonov v SR.
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu obchodných podmienok podľa aktuálnych okolností, pričom o zmenách v objednávke zákazníka informujeme v čo najkratšom čase.
 • Práva a povinnosti nášho internetového obchodu ako aj zákazníka vyplývajú zo zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vytvorením objednávky v elektronickom obchode zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete v nasledujúcom dokumente:


  REKLAMÁCIE ZÁSIELKY

  Prepravcovia našich zásielok sú profesionáli a zodpovedajú za stav dodanej zásielky.

  • Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, nekompletnosť zásielky, či poškodenie tovaru, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. Zároveň Vás žiadame o zaslanie informačného emailu, aby sme Vám mohli promptne pomôcť.
  • Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, postupujte ako pri štandardnej reklamácii v záručnej dobe uvedenej nižšie.

  OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Dokument je vypracovaný v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie GDPR"), zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Slúži ako informácia pre zákazníkov nakupujúcich v e-shope www.jurcosport.sk predávajúcich

  • MILAN JURČO so sídlom Hradná ul. 343, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:30131120, DIČ: 1020207320 , IČ DPH: SK1020207320
  • ZDENKA JURČOVÁ so sídlom Hradná ul. 343, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 32177208, DIČ: 1020207364, IČDPH: SK1020207364.

  Predávajúci majú vytvorené združenie fyzických osôb a vystupujú pod spoločným menom"MILAN JURČO".